Volvia förmåner

  • Din bonus kvarstår vid många skador som du inte själv kan inverka på. 
  • Då bilen repareras kan du vara säker på att endast Volvo-originaldelar används.
  • Alla reparationer utförs vid en Volvo-märkesverkstad.
  • Du kan uträtta alla ärenden hos din Volvo-återförsäljare.
  • Volvo-återförsäljarna och -märkesverkstäderna fungerar som representanter för Volvia, vilket innebär smidigare betjäning.
  • Vindruteskydd ingår i Kollisionsskyddet (inga bonusförluster, 0 € självrisk vid reparation och 150 € självrisk vid utbyte av vindrutan).
  • Inlösningsskyddet garanterar att du får en rejäl ersättning, om fordonet inte kan repareras och går till inlösning. Foga Inlösningsskydd till din Volvia Försäkring. 

© Volvia Försäkringar 2015