Hämtar information

Vakuutusturva

Viimeistään silloin, kun vahinko sattuu, punnitaan vakuutusturvan kattavuus. Volvia Vakuutuksen asiakkaana voit olla tyytyväinen valintaasi. Volvon omistajana olet oikeutettu autollesi suunniteltuun vakuutukseen ja vakuutusturvaan.

Törmäysturva korvaa autolle kolarin tai muun äkillisen ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Törmäysturvaan sisältyy Tuulilasiturva.

Tuulilasiturva korvaa irtokivien tai nastojen aiheuttamat tuulilasivauriot. Mikäli autosi tuulilasi vaurioituu, Volvia korvaa tuulilasin paikkakorjauksen ilman omavastuuta. Tuulilasin vaihdossa omavastuu on 150 €. Tuulilasivahingot eivät vaikuta bonuksiin.

Pysäköintiturvasta korvataan välitön esinevahinko, kun toinen tuntematon moottoriajoneuvo on törmännyt pysäköitynä olleeseen ajoneuvoon.

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti esim. rakeista aiheutunut ajoneuvon vaurioituminen tai ajoneuvon päälle pudonneesta oksasta.

Jatkuvuusturvasta korvataan sijaisauton käytöstä aiheutuneita kustannuksia ja ajoneuvon hinaus lähimpään hyväksyttävään korjaamoon, kun ajo on keskeytynyt Suomessa ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena, tai ajoneuvo on anastettu.

Paloturva korvaa irtipäässeen tulen aiheuttamia vahinkoja.

Varkausturva korvaa autoon kohdistuneen murron tai varkauden aiheuttamat vahingot.

Ilkivaltaturva korvaa autoon kohdistuneen ilkivallan aiheuttamat vahingot.

Eläinturva korvaa auton vauriot, jotka aiheutuvat törmäyksestä eläimeen. Eläinturvan omavastuu on 0 €.

Autopalveluturva korvaa ajoneuvon hinauskulut lähimpään korjaamoon sekä matkan jatkamiskulut määränpäähän asti, jos matka keskeytyy esim. moottorivian, kolarin tai kuljettajan sairaskohtauksen vuoksi.

Oikeusturvasta korvataan mm. auton omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneet kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Vastuuturva ulkomailla korvaa esim. ajoneuvolla ulkopuoliselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, jos se on sattunut ulkomailla.

Lisäturvaa lunastusturvalla
Lunastusturva takaa kunnon korvauksen, jos ajoneuvo joudutaan lunastamaan korjauskelvottomana. Voit liittää lunastusturvan Volvia vakuutukseesi.

Lisäturvaa pidennetyllä jatkuvuusturvalla
Täyskasko voidaan täydentää pidennetyllä jatkuvuusturvalla. Vakuutuksenottaja saa sijaisauton käyttöönsä 15 päivän ajaksi, kun ajo on keskeytynyt Suomessa ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena, tai ajoneuvo on anastettu.

Rahoitusyhtiön omistama auto
Jos auto on rahoitusyhtiön omistama, rahoitusyhtiö edellyttää täyskaskon lisäksi rahoitusturvan.

Volvian Pakettivakuutus
Kun auton omistajana on rahoitusyhtiö, voit sisällyttää liikennevakuutuksen ja täyskaskon osamaksu- tai leasingsopimuksen yhteyteen. Vakuutuksen kuukausimaksu on kiinteä koko sopimuksen ajan.

Pakettivakuutus sisältää liikennevakuutuksen sekä täyskaskon. Lisäksi voit täydentää turvaa valinnaisilla lisäturvilla: Tuulilasiturvalla, Lunasturvalla ja 15 vrk Jatkuvuusturvalla.

Volvia Pakettivakuutuksen tuoteseloste

Lue lisää Volvia Vakuutuksen oppaasta