Hämtar information

Råd och tips för en tryggare tillvaro

Du kan förebygga skador genom att t.ex. alltid förvara din bil på ett bevakat och låst ställe. Nedan är listat olika situationer där en olycka kan undvikas genom att känna igen situationen, genom att lära sig att vara återhållsam i trafiken och genom att vara förberedd på en olycka.

Kom ihåg trafiksäkerheten

Ett mänskligt fel är den vanligaste orsaken till trafikolyckor för motorfordon. För att din resa i trafiken skall ske säkert, gå igenom följande checklista.

 • Kör inte om du är trött eller sjuk.
 • Observera alltid helhetssituationen i trafiken och de väderleksförhållanden som råder. Reservera tillräckligt med tid för resan.
 • Lär dig att bromsa i tid.
 • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför dig.
 • Håll hastighetsbegränsningarna och sänk farten på områden med älgvarning. - Sköt besiktningarna på din bil och reparera genast i synnerhet de fel som har uppstått i styr- och bromssystemen.
 • Kolla slityta och lufttryck på ringarna, även reservringarna.
 • Se till att även den som reser med dig använder säkerhetsbälte under färden.
 • Skaffa åt barnen bilbarnstol, bältesdyna och för säkerhetsbältet ett reglage beroende på barnens ålder. Du kommer väl ihåg att bakåtvända barnstolar inte får placeras på frambänken ifall bilen har sägerhetsdynor (airbag) framme.
 • Ha som standardutrustning i bilen en förstahjälpväska och en handsläckare.

Förhindra stöld och inbrott i din bil

Med de här tipsen kan du förhindra biltjuvens planer eller åtminstone försvåra tjuvens jobb.

 • Lås alltid bilen då du lämnar den.
 • Ta bort nyckel från tändningslåset även då bilen står på gården eller vid bensinstationen.
 • Parkera din bil i första hand på en plats som är upplyst och där människor rör sig.
 • Ta med dig alla värdesaker: som t.ex. mobiltelefon, bärbar dator och arbetsverktyg.
 • Kom ihåg, att även små saker lockar till skadegörelse (till exempel cd-skivor och parkeringspengar).
 • Placera bruksvaror i bilen i skydd från insyn (ytterkläder, inköpskassar, paket).
 • Bevara viktiga dokument och adresserad post samt reservnycklar på andra ställen än i bilens handskfack.
 • Ta reda på antalet reservnycklar till bilen av importören då du köper en bil.

Kontrollera stöldskyddet på din bil

De vanligaste brotten som sker mot bilar är olovlig användning, inbrott och skadegörelse. Bilstöld orsakar alltid extra problem och besvär, så försök att förebygga skadorna. Tips:

 • Stöldmärk både bilen och tillbehören.
 • Använd endast av försäkringsbolagen godkända apparater.
 • Se till att takställningen och skidboxen är låsta.
 • Fäst specialfälgar med låsbara muttrar.
 • Om du har ett mekaniskt rattlås eller växellås som skall fästas i ratten, kom ihåg att använda dessa relativt förmånliga anordningar - också när du parkerar bilen endast för en liten stund.
 • Se till att din bil har ett av försäkringsbolagen godkänt larm. Tillsammans med en elektronisk startspärr förhindrar larmet effektivt stöld, inbrott och skadegörelse på fordonet. När du vill ha tilläggsskydd til din bil kontakta oss.