Hämtar information

Snabb och enkel skadehantering

Kontakta närmaste Volvo-märkesverkstad genast när du råkat ut för en fordonsskada. Beställ tid för reparation. Du kan göra skadeanmälan på verkstaden.

Kontakta närmaste Volvo-märkesverkstad genast när du råkat ut för en fordonsskada. Beställ tid för reparation. Du kan göra skadeanmälan på verkstaden.

Smidigast gör du skadeanmälan i Ifs Mina sidor (endast privatkunder).

Eller ta kontakt med Volvias skadetjänst, tel. 010 19 18 20.

Trafikolycka

Om du råkat ut för en kollision med någon annan, fyll i en skadeanmälningsblankett om möjligt tillsammans med motparten. Skadorna på motpartens fordon granskas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland. Om du önskar ställa frågor, kan du ringa Volvias skadetjänst, tel. 010 19 18 20.

Kollisionsskydd

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppkommit vid kollision (t.ex. då man backat på ett träd), kört av vägen eller av annan yttre påverkan.

Kontinuitetsskydd

Kontinuitetsskyddet ersätter kostnader för användning av ersättande bil och bogsering av fordonet till närmaste märkesverkstad, om resan har avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett fel, skadats eller kört av vägen. Även då bilen är på reparation på grund av kollision ersätter kontinuitetsskyddet en ersättande bil för den tiden som den repareras, dock högst för den tiden som finns nämnd på försäkringsbrevet vid kontinuitetsskyddet. 

Stöld/Skadegörelse

Gör en brottsanmälan. Fyll skadeanmälan i Ifs Mina sidor och skicka en kopia av brottsanmälan till oss. 

Vid stöld av radio eller annan fast monterad fordonsutrustning skall det skickas ett kvitto eller annan dokumentation som visar var och till vilket pris utrustningen har köpts.

Skada på vindrutan

Kontakta närmaste märkesverkstad och beställ tid för reparation av vindrutan. Fyll i skadeanmälan i Ifs Mina sidor (endast privatkunder). Du loggar tryggt in på If Foldern med dina personliga webbankskoder. 

Brandskada

Ta kontakt med Volvias skadetjänst, tel. 010 19 18 20, eller fyll i skadeanmälan på Ifs Mina sidor (endast privatkunder). Du loggar tryggt in på Ifs Mina sidor med dina personliga webbankskoder. 

Bärgning

Om resan avbryts på grund av en trafikolycka eller ett tekniskt fel, ring telefonnumret 010 19 18 40. Utomlands ring +358 10 51 58 777. Numret har jour dygnet runt under årets alla dagar.