If Förmånsprogram

If Förmånsprogram belönar dig med en klar prisförmån. Dessutom får du för skadefria år pengar på If Självriskkonto.

Du får rätt till förmånerna när du har en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil och när du får din försäkringspost endast i elektronisk form till Ifs Mina sidor. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du 15 % rabatt på försäkringarna. Medlemmarna i våra samarbetsorganisationer får ännu mer rabatt –
hela 16 %.

I förmånsprogrammet samlar du för skadefria år hela 40 euro om året på If Självriskkonto ända upp till 200 euro. Med pengarna kan du minska självrisken om olyckan är framme.

Din Volvia Försäkring är en del av If Avtal, under vilket alla dina försäkringar samlas. På det här sättet ser du alla dina försäkringar på samma försäkringsbrev och kan betala dem med en faktura. Du kan välja att faktureras 1, 2, 3, 4 eller 6 gånger i året - precis hur det passar bäst för dig.

Läs mer om If Förmånsprogram

Du har rätt till Ifs kundförmåner endast som privatkund. Företagskunder kan inte ansluta sig till If Förmånsprogram.

© Volvia Försäkringar 2015